Misija

Sujungti odontologus, dantų technikus, ortopedus, osteopatus ir kineziterapeutus bendradarbiavimui mokslo, mokymo, profesinio tobulinimosi, odontologinių ligų ir iliosakrocervikokraniomandibulinių susirgimų diagnostikos, gydymo, profilaktikos, medicinos etikos problemų sprendimui,

vienyti minėtus specialistus siekiant tarpdisciplininio bendradarbiavimo ir kompleksinio gydymo kokybės gerinimo,
 
koordinuoti Asociacijos narių veiklą, orientuotą į profesinio tobulinimo sistemos plėtotę,
 
atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti,
 
tenkinti kitus viešuosius interesus, susijusius su Asociacijos misijos įgyvendinimu.