Udo Plaster ir Juerg Stuck dviejų dienų teorinis seminaras ir praktinė demonstracija “KAI ĮPROTIS TAMPA KONCEPTU”

2017 11 10-11 Kaune 

(Abi dienas nuo 10:00 iki 18:00 val., registracija nuo 9:30 val.) 

Baltijos funkcinės odontologijos asociacija pristato lektorių Udo Plaster  ir  Juerg Stuck dviejų dienų teorinį seminarą ir praktinę demonstraciją.

– Kaip užregistruoti individualią paciento žandikaulių padėtį ir pernešti šią informaciją į artikuliatorių?

– Kaip planuojant restauracijas tiksliai nustatyti būsimą okliuzinę plokštumą?

– Kaip suvaldyti okliuzinės plokštumos asimetrijas tarp dešiniosios ir kairiosios viršutinio žandikaulio pusių?

Dviejų dienų seminare teorinės žinios pagrindžiamos demonstracijoms su pacientais, taip iliustruojant kasdieninius iššūkius, su kuriais restauracinio darbo praktikoje susiduria gydytojai odontologai ir dantų technikai.

Analizuojamos temos:

–  Bedantis pacientas: veido analizė, komunikacija tarp gydytojo ir dantų techniko, individualus garnitūrinių dantų sustatymas

–  Pacientas su didelio laipsnio dantų nudilimu: būsimų okliuzinių plokštumų planavimas, žandikaulių padėčių registravimas.

Estetiški ir tuo pačiu funkcionalūs protezavimo sprendimai – pagrindinis restauracinės odontologijos iššūkis. Ypač svarbu pradinėje gydymo planavimo stadijoje operuoti su individualiais paciento fiziologijos parametrais, tiksliai nustatyti individualią paciento viršutinio žandikaulio padėtį, o tuo pačiu – ir tinkamą okliuzinę plokštumą.

PlaneSystem® suteikia galimybę:

  • užregistruoti individualią paciento viršutinio žandikaulio padėtį,
  • taisyklingoje erdvinėje padėtyje nustatyti vidurio liniją ir
  • individualias okliuzines ploštumas, kurios gali dalinai skirtis dešinėje ir kairėje pusėje, bei
  • tiksliai pernešti šią informaciją į artikuliatorių.

Tokiu būdu jau restauracijos kūrimo etape įmanoma individualiai ir dėl to tiksliau nei ligšiol imituoti natūralų paciento stomatognatinės sistemos funkcionavimo pobūdį.

 
PlaneSystem® leidžia užregistruoti svarbias paciento plokštumas be pernešimo lanko. Yra rizika, kad informacija, surenkama pernešimo lanku, kuris orientuojamas į liniją tarp akių vyzdžių ir fiksuojamas išorinėse ausų landose, gali būti netiksli ir klaidinga, ko dantų technikas, turėdamas tik modelius, pastebėti negalės. Lygiai taip pat perkeliant informaciją pernešimo lanku, neįmanoma pakankamai realistiškai atkartoti funkcinių artimųjų kontaktų dinaminėje okliuzijoje. Tradiciniu pernešimo lanku taip pat neįmanoma nustatyti okliuzinės plokštumos asimetrijos tarp dešiniosios ir kairiosios viršutinio žandikaulio pusės.
 
PlaneSystem® matavimo ir asimetrijų nustatymo išeities taškas – tiksliai atkartojamos horizontalios plokštumos ir vertikalios linijos paciento veide nustatymas. True Horizontal Line (kaip nulinė susiejamoji plokštuma) ir True Vertical Line (kaip susiejamoji vertikalė) nustatomos pagal natūralią paciento galvos padėtį. 
Dar viena atskaitos linija – iš abiejų pusių nustatoma linija tarp nosies sparno ir ausies krimslio, kuri dažniausiai eina paraleliai abipusėms okliuzinėms plokštumoms. Nuolydžio skirtumas PlaneSystem® atspindimas kaip kampas tarp nulinės plokštumos ir nosies sparno linijos (jungiančios Ala nasi ir Tragus).

Seminaro vieta: 

Europa Royale viešbučio konferencijų centras (Miško g. 11, Kaunas)

Kaina: 

apmokant iki 2017 m. spalio 22 d.: 

BFOA nariams – 500 eur, ne nariams – 550 eur, studentams – 320 eur.

Nuo 2017 m. spalio 23 d. – BFOA nariams – 600 eur, 

ne nariams – 650 eur, studentams – 370 eur.

Posted in Renginiai.